Da Vinci Medical System sp. zo.o. da vinci medical system sp. zo.o.


Slider - oferta

Oferta

Ofertę produktową kierujemy do szpitali i placówek medycznych.

Rozwiązania nasze pozwalają:

 • Zmniejszać koszty prowadzonej działalności, poprzez poprawę procesów zarządzania lekami i wyrobami medycznymi. Nasze rozwiązania w zakresie szaf lekowych zmniejszają koszty zużywanych leków i wyrobów do 20%, podnosząc jednocześnie bezpieczeństwo i standardy obsługi pacjentów.
 • Ograniczyć koszty generowane przez bloki operacyjne. Obszary objęte działaniem naszych rozwiązań dotyczą procesów zarządzania kolejką (redukcja kosztów stałych nieprzypisanych do zabiegów), racjonalizują gospodarowanie zasobami osobowymi i rzeczowymi, co prowadzi do redukcji kosztów funkcjonowania bloków operacyjnych, podnosząc jednocześnie bezpieczeństwo i standardy obsługi pacjentów.
 • Archiwizować dokumentację audiowizualną z przeprowadzanych zabiegów operacyjnych oraz prowadzić bezpośrednio z sal operacyjnych wideokonferencje i konsultacje medyczne, wspomagając lekarzy podczas zabiegów. Archiwizacja wykonywana jest w celach dowodowych, w postępowaniach sądowych lub dyscyplinarnych. Działania takie podejmowane są w celach zabezpieczenia interesów szpitala i ochrony przed roszczeniami z tytułu odszkodowań. Udział w wideokonferencjach pozwala konsultować lekarzy podczas zabiegów albo prowadzić zajęcia ze studentami.

System nowoczesnej diagnostyki i konsultacji

Przesyłanie diagnostyki obrazowej lub zdjęć i filmów z zabiegów operacyjnych pomiędzy specjalistami stanowi poważny problem. Szpitale posiadają już rozwiązania pozwalające na wysłanie badania obrazowego do opisu, jednakże wymiana plików pomiędzy specjalistami nieposiadającymi dostępu do specjalistycznych stacji opisowych, odbywa się w praktyce za pomocą wymiany mailowej lub system Dropbox. Taki sposób wymiany plików jest niedopuszczalny i stanowi poważne naruszenie obowiązujących przepisów.

Rozwiązanie DaVinci pozwala na swobodne i zgodne z prawem dzielenie plików pomiędzy specjalistami, umożliwiając prowadzenie zdalnych konsultacji bez konieczności dostępu do drogich stacji opisowych i aplikacji. Narzędzie wyposażone jest w przeglądarki zdjęć DICOM i filmów wideo oraz moduły do komunikacji live pomiędzy specjalistami oraz mechanizmy dzielenia plików w celach konsultacji. Wszystkie aplikacje działają w zwykłych przeglądarkach internetowych i nie wymagają instalowania żadnego oprogramowania.

Kompleksowe rozwiązanie proponowane przez DaVinci składa się z następujących modułów:

VITRUVIUS I

Wideo w diagnostyce - nowe standardy diagnostyki, komunikacji i wymiany wiedzy

Do chwili obecnej technologie oparte o rozwiązania wideo używane były w medycynie wyłącznie jako prosta rejestracja lub przesyłanie obrazu. W żadnym jednak przypadku wideo nie stanowiło części systemu diagnostyki z uwagi na brak powiązań z częścią białą.

VITRUVIUS II

Diagnostyka on- line i off-line

Osoba przeglądająca dokumentację medyczną (zdjęcia, filmy, dokumenty), może dokonywać pomiarów, opisów i podkreśleń, a każda czynność wraz ze słownym komentarzem będzie widoczna dla innych zaproszonych konsultantów lub może być zarejestrowana. Zarejestrowany materiał będzie udostępniony na forum i może być konsultowany przez uczestników forum.

VITRUVIUS III

Wideokonferencje medyczne

System zdalnego kontaktu pozwalający wielu osobom w jednym czasie brać udział w konferencji lub w wykładach. Nasze rozwiązanie dostosowane jest do potrzeb medycznych i zawiera min. przeglądarkę zdjęć diagnostycznych (przeglądarka medyczna), za pomocą której możliwa jest zdalna praca wielu specjalistów System zintegrowany jest z systemami szpitalnymi HIS,RIS,PACS,LIS.

GOSPODARKA PRODUKTEM LECZNICZYM I WYROBEM MEDYCZNYM

Apteki szpitalne generują nadmierne koszty, dlatego robotyzacja i automatyzacja procesów w aptece staje się koniecznością.
Systemy apteczek oddziałowych nie gwarantują poprawnej ewidencji leków na oddziałach. Proponowany przez nas model dystrybucji leków, fizycznie zabezpiecza dostęp do leków i wymusza na personelu bieżące ewidencjonowanie zużycia leków.

Kompleksowe rozwiązanie proponowane przez DaVinci składa się z następujących modułów:

Cryptex

Skaner opakowań leków, pozwalający na zamianę tłoczonych napisów na lekach (nazwa, seria i termin ważności) na ciąg znaków binarnych. Nowatorskie narzędzie zapewniające aptece ścisłą kontrolę dostaw, automatycznie sprawdzające i weryfikujące faktyczną zawartość dostawy z jej dokumentacją.
Rozwiązanie jest pierwszym krokiem do całkowitej automatyzacji magazynów aptecznych i wykonane zostało w oparciu o technologię rozpoznawania i interpretacji obrazów, zaprojektowaną przez nas przy wykorzystaniu algorytmów sieci neuronowych.

Leonardo

System magazynowy do ewidencjonowania przychodów i rozchodów magazynów, pozwalający na automatyczne kodowanie opakowań leków, kodem własnym szpitala (przy zastosowaniu razem ze skanerem Cryptex).
Leonardo to oprogramowanie dedykowane prowadzeniu działów farmacji w szpitalach, dające optimum korzyści, przy zastosowaniu wraz z systemem oddziałowych szaf lekowych.

Mona Lisa

Szafa lekowa, która ma zastosowanie w oddziałach szpitalnych i/lub w aptece głównej. Leki przechowywane w szafie poddawane są ścisłej kontroli rozchodów. Dodatkowo monitorowane są również parametry przechowywania (np. wilgotność, temperatura) w oparciu, o które tworzone są kompleksowe metryki leków.
Dzięki swej unikalnej charakterystyce (funkcjonalności) Mona Lisa znajduje również zastosowanie w badaniach klinicznych, jako miejsce bezpiecznego przechowywania i rozliczania leków.

Gioconda

Rozwiązanie o tych samych funkcjach co Mona Lisa (stąd zbieżność nazw). Różnica polega na tym, że o ile w przypadku Mona Lisa sterowanie wbudowane jest w szafę, to w systemie Gioconda stacja sterująca zamontowana jest na mobilnym wózku. Dzięki takiemu nowatorskiemu podejściu system Gioconda doskonale sprawdza się w przypadku, gdy leki przechowywane są w zamkniętych pomieszczeniach.

Nowe projekty, Realizacje i Wydarzenia

Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie tworzenia rozwiązań biznesowych wykorzystaliśmy przy budowie systemów dla medycyny. Dostarczamy oprogramowanie, sprzęt oraz wiedzę i szkolenia w zakresie modelowania procesów zarządzania wybranymi częściami szpitala. Poniżej prezentujemy galerię naszych ostatnich rozwiązań.

Kontakt

 • DaVinci Medical System Sp. z o.o.

  05-800 Pruszków
  ul. Prusa 10/30

  tel: +48 22 730 64 03
  e-mail: sekretariat@dvms.pl

  NIP 525-23-89-299
  REGON 140927984

  Pulpit

 • Mapa dojazdu

 • Formularz kontaktowy